Wczytywanie strony...
Pobieranie danych...
Tytuł
Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych `SKACZ` powstało w lutym 1997 r. jako spółka cywilna, na podstawie umowy zawartej przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Zajmuje się wykonawstwem wszelkich prac z branży elektroenergetycznej i elektrycznej oraz prowadzi działalność usługową z zakresu prac projektowych.


Przedsiębiorstwo dysponuje samodzielnym, własnym zapleczem technicznym i sprzętowym niezbędnym do wykonywania prac branżowych. Zatrudnia wykwalifikowanych pracowników posiadających niezbędne uprawnienia do prac przy urządzeniach elektrycznych. Większość pracowników stanowią osoby młode lub w sile wieku, stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe.


Działalność firmy to przede wszystkim miasto Olsztyn i teren województwa warmińsko-mazurskiego. Wykonujemy roboty remontowe i budowę nowych linii napowietrznych i kablowych na obszarze działania jednostek terenowych ENERGA OPERATOR S.A. - głównego dysponenta sieci i energii w regionie.


Współpracujemy z firmami realizującymi przedsięwzięcia drogowe w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.